Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Семинар и дискусия на тема „Формиране и развитие на преносими умения на ученици в начален курс на обучение"
2023-04-26 20:43:19


Фондация ГИС-Трансфер Център и Платформа АГОРА, като изпълнители на проект към програма Еразъм +: „Преносими умения извън училищна среда” (SOUL Skills), в партньорство с образователни и изследователски институции от Франция, Италия, Испания, Гърция и Исландия, работи и ще представи иновативна методология за оценка степента на развитие на седем основни преносими умения при деца на 6-12 години: разбиране на устен и писмен текст, аналитично мислене, творчество, любопитство, емоционален контрол и поведение, отговорно взимане на решение и общуване.

Събитието е присъствено и ще се проведе на 29.04.2023 – събота, от 11.00 - 15.00 ч. в залата на СофияЛаб ( Асоциация за развитие на София), ул. Сердика №1, етаж 3.

Ще бъдат представени резултатите от проекта:
Децата след социална изолация поради Ковид-19 резултати от сравнително проучване с акцент върху изводите за България
Модел на оценка за развитие преносими умение, която да даде възможност на преподаватели и родители да са информирани за развитието на деца на възраст 6-12 години;
Иновативен метод – Раздвижи ума си, за целенасочено развитие на критично и аналитично мислене, разбиране, творческо мислене и вземане на решение, който ще е представен от автора
Методи и техники за работа с деца и дислексия

По време на семинара ще се обсъждат въпроси, свързани с използване на различни методи и техники, които развиват преносимите умения на учениците, учители от начален курс на обучение и преподаватели в извън класни занимания ще споделят своя опит от приложение на алтернативни подходи на преподаване, свързани преносимите умения.

Фокусът на дискусията е върху две основни теми:
• каква допълнителна квалификация трябва да притежава учителят, за да въведе паралелно с преподаване на академично знание и изграждане на преносими умения, как и по какъв начин това може да бъде постигнато,
• необходимия ресурс и инфраструктура, за да стане възможно внедряването на различни техники в образователната система.

Предварителна Програма на семинара.

Семинарът е предназначен за директори и преподаватели от началния курс на обучение, преподаватели в сферата на неформалното образование: в читалища, образователни центрове, кооперативи и др. експерти от МОН и представители на местната власт, свързани с образованието.

Работен език на семинара: български.

Осигурени са условия за спазване на противоепидемичните мерки: залата е за 45 души, участниците в семинара се предвиждат да са според допустимия брой. За тези, които не са от София разходите за пътуване се поемат от организатора – ГИС-ТЦ.

По време на семинара присъстващите ще имат възможност за пряк контакт с лекторите и обмен на свой опит при въвеждане на иновативни техники.

Всеки участник ще получи USB флаш памет, с материали, както и резултатите,разработени в рамките на проекта, на български и на английски език.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.4 days SOUL SKILLS training was performed
2023-02-23 20:47:57
It's been a week since our 4 days SOUL SKILLS training was performed. The training started on 12.02.2023 in Madrid and was hosted by Defoin!

During the first day of the training, our participants had the opportunity to get to know each other and better understand the SOUL skills project!

This training is targeting staff and educators from partner countries to familiarise them with soft_skills and the results of the project. Educators shared best practice activities that use in their everyday work.

The 2nd day of SOUL skills Training found us sharing experiences, knowledge, and activities that can support the development of soft skills in learning environments. Educators from Bulgaria presented a new skills training tool "Mobility mathematic".

During the 3rd day of the SOUL skills Training, staff and educators from the participating countries shared best practices from their educational contexts.

Participants from Greece shared activities on storytelling and how can support the development of analytical/ critical thinking.

Participants from France shared different pedagogical approaches for developing soft skills.

Participants from Italy shared non-formal activities that support emotional behavioral development through games.

Here you can find some bullet points of what our educators and project staff have experienced!
• exchange of best practices from all partner countries,
• training in non-formal activities,
• learning through experience.


During the 4th day of the Soft Skill training , participant learned about innovative skill training techniques which are used in Greece and Iceland.

During the closing session, participants discussed the impact of all presented training techniques, and how they can be used by teachers/educators.

SOUL Skills Ambassadors are:
Платформа АГОРА
GIS Transfer Center
Defoin
ANCE
NORTH Consulting, ehf
Centro Studi Villa Montesca
J&M Synergie

Girl in a jacket Girl in a jacket

The highlights of the training are in more photos!
Проведе се информационен ден "Developing and scaling up breakthrough technologies and game changing innovations"
2023-02-21 21:48:58
На 16.02.2023 се проведе информационен ден, организиран от Министерството на образованието и науката, ГИС-Трансфер Център и Европейският съвет за иновации, на който се представиха възможностите за финансиране на „deep tech” компании, иноватори и изследователи. Представени бяха още начините, по които да се подготви успешно кандидатстване и хората, към които могат да се обърнат за съдействие, потенциалните бенефициенти.

Повече информация, може да намерите в приложените материали:
- Програма на събитието
- Презентация "Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 г."
- Презентация "Access2EIC network European Innovation Council | The role of the Bulgarian NCP/Access2EIC"
- Презентация "Access2EIC network European Innovation Council | Support for Deeptech Innovators and Researchers"
- Презентация "Access2EIC network European Innovation Council | EIC Accelerator and EIC Fund: what, why and how (practical steps)"

Girl in a jacket

Girl in a jacket

Girl in a jacket


2000 - 2024 GIS-TC all right reserved