Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания
2021-03-12 00:00:00

Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ, Bulgarian Technology Transfer Network), член на Консултативния комитет на националните асоциации (NAAC) на ASTP, представи „Бяла книга“ с препоръки в сферата на трансфера на знания.

Бялата книга представя три препоръки към Европейската комисия:
  • Въвеждането на специален работен пакет за подобряване на въздействието на проектите по Рамковата програма „Хоризонт Европа“ и ангажимент към трансфера на знания, включително при прехода към фазата на иновациите в полза на обществото и икономиката;
  • Да се осигури участието на Офисите за трансфер на знания (KTO) в проекта, с цел те да ръководят този специален работен пакет;
  • Възлагане на допълнителен бюджет за този работен пакет, в допълнение към бюджета за научни изследвания.
NAAC счита, че отделянето на подобни ресурси ще насърчи допълнително както икономическото, така и социалното въздействие на новите проекти по Рамковата програма.

ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) е създадена през 1999 г., по инициатива на международна група професионалисти в сферата на трансфера на технологии. ASTP е организация с нестопанска цел, базирана в Лайден, Холандия. Чрез курсове за обучение и годишни конференции, асоциацията има за цел да професионализира и насърчава трансфера на технологии и знания между университети, публични изследователски организации и индустрията. Консултативният комитет на националните асоциации (NAAC) обединява 33-те европейски национални асоциации (NAs) и се председателства от вицепрезидента на ASTP NAAC, Сантяго Ромо Уроз.

Документа можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.

2000 - 2022 GIS-TC all right reserved