Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Информационен ден на конкурса YES, инициатива на клуб Млади Таланти
2016-10-23 00:00:00

Програма

за информационен ден, който ще се проведе на 28.10.2016, от 09:00 часа, в БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.26 Б (4-ти км)

09:15 – 09:30
Регистрация

09:30 – 10:00
Представяне на конкурса „YES”, инициатива на Клуб “Млади таланти“
Марина Стефанова и доц. Владислав Славов, КМТ

10:00 – 10:20
Кафе пауза

10:20 – 10:40
Enterprise Europe Network: Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите
д-р Цветелина Йоргова, ГИС-ТрансферЦентър,
Марин Пандев, Единен център за иновации - БАН

10:40 – 11:00
Дейности по програма „Мария Склодовска-Кюри“ – част от „Хоризонт 2020“.
Възможности за участие на докторанти и изследователи в ранен етап от тяхната кариера Антоанета Матеева, Българска академия на науките

11:00 – 11:20
Дискусия и закриване

Организатори: Клуб „Млади таланти“, Фондация „ГИС-Трансфер център“ и Единен център за иновации – БАН

Можете да изтеглите програмата като PDF от тук.

2000 - 2018 GIS-TC all right reserved