Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Годишен финансов отчет, за 2015г, на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”
2016-06-30 00:00:00

Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО

1. Пубично оповестяване за Годишния финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. - тук

2. Годишен финансов отчет на предприятието – ОТТ-ПРОИНО - за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 – тук

2000 - 2018 GIS-TC all right reserved