Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Call for Sharing Operators or Potential Ones under TouriSMEshare Project
2019-02-21 00:00:00


TouriSMEshare Project provides free of charge services to companies with innovative business model, products or services in the area of tourism and cultural heritage, with a potential and ambition for participation and scaling-up their business exploiting the opportunities in the shared economy.

The selected companies will deliver ad-hoc advising to the selected companies, supporting them to exploit the opportunities of the Sharing Economy, by means of:
• Assessing the initial company needs throughout ad hoc EU certified tools for evaluating the companies business models and innovation management capacity
• Delivering training courses on the key issues and challenges faced by the companies, tailored on the selected companies’ needs, to prepare them for the shared economy or to support them to adapt their business models to the shared economy requirements
• Offering coaching and mentoring to increase the areas of: finance, offerings, process, delivery
• Introducing the companies to customized advisory services and partnering services in the framework of EEN services

Detailed information about the project activities, selection criterias and specific requiremens here.

All candidates, have to express their interest to be part of Let’s Share Call, by expressing their interest, via the link available at: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex7uwYSdYoYHxPN8-Jl-J6MeKzHgX2jnF9YkbjcN7I3sfV4w/viewform

Deadline is 15 march 2019.

Become a part of KET4SME
2019-02-20 00:00:00


Be more innovative and invest in clean production technologies. Become a part of KET4SME – new one stop shop for SMEs and Transfer Centers funding.


GIS-TC is your free of charge assistant – the leading support organization on the Balkans!


More information at: https://www.ket4sme.eu/

Обществени консултации относно бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа" (2021 – 2027 г.)
2019-01-16 00:00:00
Дирекция „Наука" на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа" (2021 – 2027 г.).

В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа", която ще оформи бъдещето на европейските научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година.

"Хоризонт Европа" ще предостави възможност за финансиране на европейски научни изследвания и иновации, които да решат най-големите обществени предизвикателства и да подпомогнат устойчивото развитие на европейската икономика и конкурентоспособност.

Правителството на Република България се стреми да идентифицира темите, които ще бъдат важни за българското общество и научноизследователските и бизнес организации в следващите години, така че да може да повлияе върху проектирането на "Хоризонт Европа" и да гарантира, че приоритетите за бъдещето на България и Европа са включени като теми и възможности.

Всички заинтересовани лица могат да вземат участие в обществената консултация и да изразят становище относно научноизследователските дейности, дейностите за координация и подкрепа, както и иновационните дейности, подкрепяни от Европейската комисия. Резултатите от тази консултация ще бъдат включени в подготвяните позиции на Република България по "Хоризонт Европа".

За да изразите Вашето мнение, моля проследете този линк към онлайн анкетата.
Попълването на онлайн въпросника отнема между 15 и 20 минути.
В края на анкетата е предвидена възможност за прилагане на документ с коментари и препоръки, които да бъдат взети предвид при изготвяне на позицията на Република България за „Хоризонт Европа".

Данните ще бъдат анализирани в цялостен вид, а индивидуалната информация ще бъде защитена в съгласие със Закона за защита на личните данни.

Анкетата може да бъде попълвана и чрез сайта на РП „Хоризонт 2020" - http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=280 .

2000 - 2019 GIS-TC all right reserved